Акустичен материал - Fomex гладък 1 см

Звукопоглъщащ материал с висока плътност, произведен от полиуретанова пяна.

Материалът е трудно горим, не се топи и не променя структурата си.

 • Плътност: 75 – 110 кг/м3

 • Дебелина: 1 см

 • Не отделя опасни газове

 • Отлични акустични стойности при високи и средни честоти

 • Добри топлоизолационни стойности

 • Повърхност: гладка

 • Цвят: тъмно сив/черен

Сфери на приложение:

 

 • Строителство

 • Корабостроене

 • Автомобилна индустрия

 • Климатични инсталации

 • Звукоизолация от вътрешната страна на въздуховоди

 • Лека промишленост