Акустичен материал - G Baso

Предназначение и описание

Звукопоглъщащ материал с висока плътност, произведен от полиуретанова пяна. Материалът е трудно горим, не се топи и не променя структурата си.

Акустичния материал G Baso притежава отворена клетъчна структура и отлични топлоизолационни свойства.

 • Плътност: 9 – 11 кг/м3

 • Дебелина от основата до върха на пирамидата: 5 см

 • Не отделя опасни газове

 • Отлични акустични стойности при високи и средни честоти

 • Добри топлоизолационни стойности

 • Цвят: бял

Сфери на приложение:

 

 • Строителство

 • Корабостроене

 • Автомобилна индустрия

 • Климатични инсталации

 • Звукоизолация от вътрешната страна на въздуховоди

 • Лека промишленост

Техническа информация

Материал полиуретанова пяна
Цвят Бял
Размери 100 сm X 100 cm
Дебелина 5 cm
Монтаж стени и тавани; директно лепене