Стъклено - минерален филц с акустичен воал

Предназначение и описание

Стъклено - минералния филц е с увеличени микро набраздявания в нишките , с цел увеличаване на звукоизолационните й свойства. Променената геометрия на нишката увеличава триенето със звуковата вълна и съответно увеличава загубата на звукова енергия. 

Допълниятелният слой от акустичен филц намалява ефективно високите честоти. В сравнение с класическите звукоизолационни материали със същата дебелина, звукоизолационните свойства на продукта са подобрени средно с три децибела.

p = 48 kg/m3

Коефициент на съпротивление на въздухопреминаване: 36 163 Ray/m

Приложение

Звукопоглъщащ и звукоизолационен материал за шумопонижителни преградни панели ПЗП 50, ПЗП 70, ПЗП 100 и кулисен заглушител KY100.

Стъклено – минералния филц с акустичен воал, предлаган от DECIBEL, се използва за шумоизолация на машини, климатични тела и компресори.

Технически характеристики

Обемно тегло 48 кг/м3
Размери 120х120 см
Коефициент на съпротивление на въздухопреминаване 36 163 Ray/m
Дебелина 25 мм