Три композитен звукоизолационен материал от акустичен филц и виско - еластична мембрана

Предназначение и описание

Три композитният звукоизолационен материал, още наричан IZO 2FT, е съставен е от два слоя акустичен филц и един слой виско - еластична мембрана, поставена по средата. Конфигурацията на панела е подходяща за залепяне по хоризонтални и вертикални повърхности. Материалът се използва главно в индустриалното шумозаглушаване, като се влага в метални изделия, като звукоизолационни метални панели и кулисни заглушители, за по-ефективна шумоизолация. Класът му на горимост (B1) позволява използването му във всякакви видове изделия, които трябва да отговарят на противопожарните норми.

Високата ефективност на IZO 2 FT се постига от два слоя акустичен филц с обемно тегло 18 кг/м3 и коефициент на съпротивление на въздухопреминаване 18 000 Ray/m и среден слой, съставен от виско - еластична мембрана с якост на опън >30 N/50 mm и високо обемно тегло от 2 000кг/м3.

Приложение

IZO 2FT се използва за повишаване на ефективността на звукоизолационни метални панели от типа ПЗП 50, ПЗП 70, ПЗП 100 и за активно звукопоглъщане на ниски честоти във колисни заглушители КУ 100.

Звукоизолационен панел Izo 2FT, предлаган от DECIBEL, може да се използва също за шумоизолация на капаци на  машини, климатични тела и компресори.

Материали Два слоя акустичен филц и среден слой от виско - еластична мембрана
Дебелина на IZO 2 FT 24 мм
Обемно тегло на акустичен филц 18 кг/м3
Коефициент на въздухопремимнаване на акустичен филц 18 000 Ray/m
Обемно тегло на виско-еластична мембрана 2 000 кг/м3
Якост на опън на виско-еластична мембрана >30N/50 mm