EVN Карлово - проектиране и изпълнение на звуко и вибро изолация гр. Карлово, Септември 2013 г.

Проект на звуко и виброизолационна система, производство и доставка на нискочестотни поглътители ПЗП1 и ПЗП2, гр. Карлово, септември 2013 

Галерия