Sensata Technologies лаборатория - реализиране на шумоизолация и звукопоглъщане гр.София, Септември 2013 г.

Проект за шумоизолация и звукопоглъщане в лаборатория за тестване на датчици на Сенсата Технолоджис Германия, септември 2013

Галерия