Контрол на шума в камера за провеждане на тестове и измервания в АББ, клон Раковски, 2018 г.

Фирма АББ е иновативен световен лидер в продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботи и задвижванe, индустриална автоматизация и енергийни мрежи. 

АББ има над 2 500 служители в България и оперира с централен офис в София и четири клона на компанията в страната. Две от производствените бази се намират в Раковски и произвеждат електрически компоненти ниско и средно напрежение.

В една от последните колаборации между DECIBEL и фирма АББ обектът на шумоизолация е камера за провеждане на еталонно измерване на шум в една от производствените бази на АББ. Изискванията в заданието са фоновият шум в кабината, където се провеждат измерванията, да достигне нива по-ниски от 15 dB. По-високи стойности на шум биха довели до неправилно провеждане на тестовете и компрометиране на измерванията в камерата.

За обезшумяване на измервателната камера вече е била изградена кабина, която обаче не изпълнява задължителните изисквания за функционалност и работа, а именно фоновият шум, наличен в кабината, да е под 15 dB. Измерванията, извършени от наш акустик-инженер при затворена врата, сочат звукови нива вариращи между 19 и 21 dB (графика 1). Поради тази причина DECIBEL изгражда допълнителна шумозаглушителна кабина около вече съществуващата кабина.

Извършеният оглед и измервания на екипа на DECIBEL отчитат, че звуковия спектър на фоновия шум е силно наситен от производствени звуци, които имат варираща амплитуда в големи граници. Контролът на шум от такъв порядък изисква ниските и средните честоти да бъдат звукоизолирани максимално.

Всички измервания, предписания и резултати се включват в шумоизолационен проект. Изграждането на допълнителната шумоизолационна кабина и използването на подходящите материали в нея способстват за достигането на максимални нива на фонов шум 14.5 dB. Резултатите постигнати с намесата на DECIBEL са отлични и са спазени изискванията на клиента за определени нива на шум (графика 2).

 

За повече информация относно случая или консултация относно подобен проблем, можете да се свържете с нас на тел. +359 882 413 902 или да ни пишете на sales@decibel.bg.

Галерия