Изработка и изследване на умалена шумозаглушена камера за учебни цели

Изработка и изследване на умалена шумозаглушена камера за учебни цели. Представена на Международна научна конференция – УАСГ, гр. София, 2014. 65_anniversary_UASG.pdf