Звукозащитна бариера за изолация на чилъри магазин Била гр.Варна, Август 2013

Звукоизолираща бариера, проектирана и изпълнена на обект - магазин Билла, град Варна. Звукоизолиращата бариера предпазва съседната детска градина от вредния шум излъчван от чилърите в двора на магазина.  Също така играе ролята на своеобразна ограда между двата обекта.

Галерия