SoundEar - индикатор за шум

SoundEar е индикатор за шум, който осигурява ясно и безпогрешно предупреждение веднага щом шумът надвиши границата. Децата и възрастните могат лесно да разберат предупредителния символ, за да могат да се предприемат незабавни действия за шума. Можете да регулирате ограничението на шума на устройството, за да съответства на функцията на стаята.

Елегантният и ефективен дизайн на SoundEar се вписва навсякъде, лесно е да намерите място за това компактно устройство на стената. 

Устройството трябва да бъде монтирано на стена на приблизителна височина от 1,8 метра и най-важното е избраното място да е видимо и ясно.

SoundEar измерва шума в стаята и визуализира нивото на шума по следния начин:

• SoundEar светва зелено: Уредът е включен и нивото на звука е приемливо;

• SoundEar светва жълто: Нивото на звука е близо до зададената граница на шума;

• SoundEar светва / мига в червено: Настроената граница на шума е достигната или превишена;

SoundEar обхваща приблизително 30 квадратни метра или диаметър от 10 метра. Разбира се, това зависи от оформлението на помещението. Ако искате да покриете по-голяма площ, ще ви трябват повече устройства.

 

 

Галерия