Среден клас шумомери - Модели 91 -92

Модели 91 - 92

 Практично и лесно за употреба с широк обхват от приложния

 • Подходящ за измервания, както на индустриален шум, така и за шум в околната среда

 • Просто включвате, калибрирате и започвате измервания.

 • Лесна за управление клавиатура

 • Измервания на нивата на звука по честоти със запис на датата и часа на измерването

 • Съхранение на данните от измерванията

 • Обработката на базата данни със софтуер за анализ

 • Опция за принтиране на информацията дирекно от инструмента

 • Автоматична светлина на дисплея

 • Памет: До 1300 броя широколентови измервания: 16Mbit

 • Батерии 2xАА (LR6) до 24 часа при непрестанна употреба

 • Работи при температури от -10°C до +50°C

 • Размери 340mm x 75mm x 25mm

 • Тегло: 450 g

Модел 91 (клас 1) и модел 92  (клас 2) са идеален избор за измервания в околната и производствена среда в съответствие с нормите за измерване на шум. Инструментът е направен за лесна употреба, като същевременно предоставя на потребителя основните параметри необходими, за да се съобразят с действащото законодателство като например Leq, LEP,d (LEX,8h) и LCPeak.

Основната разлика в двата модела е, че единият е Клас 1, а другият Клас 2.

Класа на шумомера описва неговата точност, както е определено от съответните международни стандарти: клас 1 е по-точен от клас 2.

Вид Клас 1 Клас 2 Индустриялна среда Околна среда Общо Съхраняване на данни от измерванията 1:1 Окатава 1:3 Oктава Софтуер
Модел 91
Модел 92

Сравнителна таблица

Вид Определение Точност Приложени
Клас 1 Прецизна оценка за лаборатории ±0,7dB В околната среда, акустика на сгради, превозни средства
Клас 2 Клас за общо предназначение ±1,0dB Работно място, базисна околна среда, моторни спортове