Висок клас шумомери - Модели 41-42

Модели 41/42

 • Измервания по IEC 61672-1:2002

 • Ниско бюджетни Клас 1 и Клас 2 инструменти

 • OLED дисплей, който може да се види във всякакви условия

 • Бърза калибрация, отговаряща на изискванията за точни измервания

 • Едновременно измерване на всички нужни параметри

 • Добавяне на функции сега или по-късно във времето, за да може вашите измервания да са съобразени с бюджета и зададения обект

 • Динамични измервания в обхват от 20dB(А) до 140dB(А)

Приложение:

 • Основно оценка на звуковото ниво

 • Тест на алармата за аварийна и пожарна опасност

 • Инсталация на звукови системи

 • Шум от превозни средства

Сравнителни характеристики на Модели 41 и 42

Модел 41 Модел 42
Клас 1
Клас 2
SPL
Симулации A, C & Z на честотни тежести
Симулации F, S & I на честотни тежести
Leq/Върхови стойности ( C-A и бързи опции за интегриране) О О
Възможност за спиране, връщане и изтриване при запис О О
Съхраняване на данни от измерванията О О
Аудио запис и съхраняване О О
Водене на Аудио бележки О О
Таймер за повторение О О
Единичен Таймер О О
TWA О О
Стойности Ln О О
1:1 Октава О О
√ - Стандартна характеристика О Опцинална характеристика