Нисък клас шумомери - Модели 81А и 82А

Модели 81A/82A

Модел 82А и 81А за провеждането на точни измервания в индустриална среда 

  • Само 4 бутона, всеки със само една функция, което прави работата на “The Assessor Range” изключително лесна

  • „А“ претеглените стойности или средните нива на шум се показват на дисплея с много големи цифри така, че да се виждат ясно и отчетливо

  • Рискът от импулсивен източник на шум може да бъде оценен използвайки стойности от “C” претеглен пик, който се показва от лявата страна на монитора.

  • Памет: До 1300 широколентови измервания: 16Mbit

  • Батерии 2xАА (LR6) до 18 часа при непрестанна употреба

  • Работи при температури от -10°C до +50°C

  • Размери 340 mm x 75 mm x 25 mm (Клас 1) /300 mm x 75 mm x 25 mm (Клас 2)

  • Тегло: 450 g

 

Показване на прогнозната продължителност на експозицията

Модел 82 А и 81А имат уникална функция – да отразява на дисплея калкулациите по време на замерването. Това приложение изчислява шумовото ниво, което би било достигнато, ако измерването е направено за по-дълъг период от време, според нормите LEX8. Примерно, ако шумът при даден процес е бил измерван за 2 минути и стойността на LAeq e 92,6 dB(A), уредът ще сметне стойността според LEX,8 базирана на различна продължителност на замерването. Фигурата отдясно показва примера от тази информация.

Вид Клас 1 Клас 2 "A"претеглен Leq "C" претеглен пик HML Метод PPE 1:1 Октавен филтър PPE Софтуер по стандарт SU80 Software с възможност за Upgrade
Модел 82А
Модел 81А

Сравнителна таблица

Вид Определение Точност Приложени
Клас 1 Прецизна оценка за лаборатории ±0,7dB В околната среда, акустика на сгради, превозни средства
Клас 2 Клас за общо предназначение ±1,0dB Работно място, базисна околна среда, моторни спортове