Нисък клас шумомери - Модели 81CA - 82CA

Модели 81 CA/82CA

Позволява предписание за защита на слуха

  • Автоматични C – A измервания.

  • Идеален за изчисляване по HML метод за защита на слуха.

  • Измерването на нормалните нивата на чуваемост никога не е било толкова лесно

  • Режима на работа C–А осигурява автоматични акустични измервания.

  • Разширява оригиналната концепция на основния “The Assessor Range” за случаи с шумни работни места, които предпочитат достъпна цена за измерването на нивата на шум.

  • Памет: До 1300 широколентови измервания: 16Mbit.

  • Батерии 2xАА (LR6) до 18 часа при непрестанна употреба.

  • Работи при температури от -10°C до +50°C

  • Размери 340mm x 75mm x 25mm (Клас 1) /300mm x 75mm x 25mm (Клас 2)

  • Тегло: 450 g

Моделите 82CA и 81CA са идеални инструменти за тези, които не искат да платят допълнително за уреди с 1:1 Октави, защото HML метода (високи, средни и ниски), e утвърден и приет метод за изчисляване на здравословните звукови нива.

Всички шумозащитни средства (антифони) трябва да бъдат предоставени от производителя заедно с понижаващи (редуциращи) стойности за всяко ниво по H, M и L (нормативни стойности). Познавайки шумовите нива по крива А и C и разликите между тях, може да се използва калкулатор или проста формула, за да предпишете правилните шумозащитни средства на вашите служители.

C–А метод за измерване

Просто с натискането на C–А бутона инструмента автоматично превключва в C–А режим

Измервателен режим “A” син LED индикатор показва, че вие измервате в C–А режим вместо нормалния “Broadband“ режим.

Уредът ще направи Leq измервания с „C“ претеглени стойности (LCeq) и ще продължи докато средните нива не се установят. Когато нивата се установят, уреда ще превключи в dB(A) и ще повтори процедурата с “A” претеглени стойности. Когато и тези нива се установят инструментът ще покаже стойностите на LCeq и LAeq с големи цифри.

Type Class1 Class2 "A"weightedLeq "C" weighted peak HML methodPPE 1:1 Октавен филтър PPE Софтуер по стандарт SU80 Software с възможност за Upgrade
Модел 82CA
Модел 81CA

Сравнителна таблица

Вид Определение Точност Приложени
Клас 1 Прецизна оценка за лаборатории ±0,7dB В околната среда, акустика на сгради, превозни средства
Клас 2 Клас за общо предназначение ±1,0dB Работно място, базисна околна среда, моторни спортове