Нисък клас шумомери - Модели 83 - 84

Модели 83/84

Автоматичен 1:1 Октавен режим

 • Идеално за тези, които предпочитат 1:1 Октавен режим на антифона

 • Включва всички функции от Модел 82A и 81A с допълнение 1:1 Октавен филтър oт 31Hz до 8kHz

 • Софтуер за анализиране на данните

 • Син LED индикатор за да показва, че сте в режим на Октавна лента

 • Уреда автоматично преминава през информацията след приключване на измервателния цикъл

 • Октавните ленти са коректно измерени в “Z“ тежестни стойности, а измерване “A” тежестни стойности (Leq) са включен за сравнение

 • Памет: До 1300 широколентови измервания: 16Mbit

 • Батерии 2xАА (LR6) до 18 часа при непрестанна употреба

 • Работи при температури от -10°C до +50°C

 • Размери 340mm x 75mm x 25mm (Клас 1) /300mm x 75mm x 25mm (Клас 2)

 • Тегло: 450 g

Софтуер за Анализ

Друго ключово преимущество на Моделите 84 и 83 е, че не е необходимо да се инсталират допълнителни приложения за измерване. Те са съпроводени с инструмент за база данни със софтуер за анализ на Pulsar.

С други думи те могат да съхраняват данни във вградена памет и позволяват тази информация да бъде свалена и обработена от софтуер анализатор.

Софтуера също има база данни от антифони, които може да бъдат показани само с едно кликване. Пресмятането на  всички нужни параметри се извършва автоматично. След това лесно може да се избере антифон и да се принтира пълен доклад с информация за вашият продукт.

Вид Клас 1 Клас 2 "A"претеглен Leq "C" претеглен пик HML Метод PPE 1:1 Октавен филтър PPE Софтуер по стандарт SU80 Software с възможност за Upgrade
Модел 84
Модел 83

Сравнителна таблица

Вид Определение Точност Приложени
Клас 1 Прецизна оценка за лаборатории ±0,7dB В околната среда, акустика на сгради, превозни средства
Клас 2 Клас за общо предназначение ±1,0dB Работно място, базисна околна среда, моторни спортове