Среден клас шумомери - Модели 93-94

Модели 93 - 94

Цялостно решение за шума на работното място

 • Подходящо както за индустриални измервания, така и за измервания в околната среда

 • Включва всички функции от Модел 91 и Модел 92 с допълнение 

 • 1:1 Октавен филтър от 31Hz до 16kHz

 • Измервания от 1 секунда до 12 дневни могат да бъдат запаметени

 • Софтуер за анализиране на информацията, включващ база данни от PPE за избор на подходящи антифони

 • Атмосфероустойчив корпус за външни измервания

 • GSM wireless модем дава възможност за дистанционно сваляне на данните

 • Автоматична светлина на дисплея

 • Памет: До 1300 широколентови измервания: 16Mbit

 • Батерии 2xАА (LR6) до 24 часа при непрестанна употреба

 • Работи при температури от -10°C до +50°C

 • Размери 340 mm x 75 mm x 25 mm

 • Тегло: 450 g

Модел 93 е Клас 1, а Модел 94 е Клас 2. Софтуерът може да изчисли стойностите и кривите на NR (Noise Rating Curves) и NC (Noise Criterion).

За измервания в околната среда Модел 93 и Модел 94 предоставят или автоматично или ръчно превключване между честотните ленти при продължителност на измерването най-малко 1 минута за 1:1 Октава. Измерваните честоти автоматично се показват с дата и час на дисплея за  1:1 Октава като графика. Коментари могат да бъдат добавени към докладите и индивидуалните честотни ленти могат да бъдат подчертани с помощта на курсора

 

Вид Клас 1 Клас 2 Индустриaлна среда Околна среда Общо Съхраняване на данни от измерванията 1:1 Октава 1:3 Oктава Софтуер
Модел 93
Модел 94

Сравнителна таблица

Вид Определение Точност Приложени
Клас 1 Прецизна оценка за лаборатории ±0,7dB В околната среда, акустика на сгради, превозни средства
Клас 2 Клас за общо предназначение ±1,0dB Работно място, базисна околна среда, моторни спортове