Среден клас шумомери - Модели 95-96

Модели 95 - 96

 За цялостно измерване на шума в околната среда и индустрията

 • Подходящо както за индустриални измервания, така и за измервания на шума в околната среда

 • Включва всички функции от Модел 91 и Модел 92 с допълнение 1:1 и 1:3 Октавен филтър

 • 1:3 Октавен филтър от 25Hz до 16kHz с опция за добавяне на филтри от 20Hz до 20kHz

 • Атмосфероустойчив корпус за външни измервания

 • GSM wireless модем дава възможност за дистанционно сваляне на данните

 • Автоматична светлина на дисплея

 • Памет: До 1300 широколентови измервания: 16Mbit

 • Батерии 2xАА (LR6) до 24 часа при непрестанна употреба

 • Работи при температури от -10°C до +50°C

 • Размери 340 mm x 75 mm x 25 mm

 • Тегло: 450 g

Модел 95 (клас 1) и Модел 96 (клас 2) имат 1:1 и 1:3 Октавни филтри, което ги прави рентабилни и напълно съвместими инструменти за измервания на шума в околната среда,  където е нужно да бъде установено нивото на звука по отделните честоти и в последствие контролирано.

Софтуерът за анализ позволява да се прегледат записани измервания отпреди 12 дни. Това може да бъде използвано да анализира и открие специфични източници на шум, за да се вземат необходимите мерки.

Вид Клас 1 Клас 2 Индустриална среда Околна среда Общо Съхраняване на данни от измерванията 1:1 Октава 1:3 Oктава Софтуер
Модел 95
Модел 96

Сравнителна таблица

Вид Определение Точност Приложени
Клас 1 Прецизна оценка за лаборатории ±0,7dB В околната среда, акустика на сгради, превозни средства
Клас 2 Клас за общо предназначение ±1,0dB Работно място, базисна околна среда, моторни спортове