Висок клас шумомери - Модели 43-44

Модели 43/44

 • Лесен за употреба професионален уред за измерване на звуково налягане

 • Всички функции на Модел 41 и Модел 42 с включени:

 • Leq, Peak и C-A за HML метод за изчисление на  антифони

 • Pause и Back erase функции

 • Динамични измервания в обхват от 20dB(А) до 140dB(А) и 143dB(C)

 • Цветно сигнализиране за статуса на измерванията

Приложение:

 • Шум на работното място

 • Професионална и индустриална хигиена

 • Шум при строителна площадка

 • Тест на нивата на шум при машини

 • Шум при мероприятия за забавление

Модел 43 Модел 44
Клас 1
Клас 2
SPL
Симулации A, C & Z на честотни тежести
Симулации F, S & I на честотни тежести
Leq/Върхови стойности ( C-A и бързи опции за интегриране)
Възможност за спиране, връщане и изтриване при запис
Съхраняване на данни от измерванията О О
Аудио запис и съхраняване О О
Водене на Аудио бележки О О
Таймер за повторение О О
Единичен Таймер О О
TWA О О
Стойности Ln О О
1:1 Октава О О
√ - Стандартна характеристика О Опцинална характеристика