Акустично третиране в офис на Cisco в София, Януари 2013

Акустично третиране в конферентна зала в офис на Cisco. 

Галерия