29 Февруари 2016

Щом не може да е 100% звукоизолацията, тогава защо да я правя?

Направата на шумоизолация ви позволява да осигурите нужния комфорт у дома, дори ако съседите ви са доста шумни – скандали, силен звук от телевизор и стерео уредба, вече няма да ви притесняват.

Да се измерва една шумоизолация в проценти е изключително некоректно. Все пак, за да могат да придобият приблизителна представа, хората винаги питат какъв ще е резултата в проценти. При шум с преобладаващи средни и високи честоти (500Hz- 16000 Hz, излъчвани от  женски глас, плачещо бебе, виещо куче, разгонено коте, креслив папагал, виеща прахосмукачка и др. ), постигането на  100% шумоизолация е възможно.

При шум с преобладаващи ниски честоти ( 63-500 Hz, излъчван от мъже с тембър тип Джоко Росич, стерео уредби със субууфер, домашно кино, ударни инструменти и др), задачата за спиране на шума е много по- сложна, тъй като ниските честоти са много по-лесно предаващи се от конструктивните елементи, поради съвпадащите резонанси на материалите с ниските честоти.

Защо тогава да си направя звукоизолация? Човешкото ухо е най- чувствително в диапазона от 1000-4000Hz (високи честоти), ниските честоти се усещат по-скоро посредством кухините в човешкото тяло - бял дроб, стомах и др. и това обуславя различните субективни възприятия на тези честоти от всеки индивид. Например, когато човек се опитва да заспи и е със затворени очи, тогава слуха се обостря ( не случайно слухови тестове се провеждат със затворени очи), следователно човек започва отчетливо да чува повечето звуци във високите честоти и ако се изпълни звукоизолация, която решава въпроса с високите честоти и поне малко с ниските, тогава е възможно да се осигури необходим звуков комфорт за почивка и сън.

 Sound-transmission-vertical_300.png