Изпълнение на звукопоглъщане в къща музей Панчо Владигеров в гр. София, Април 2014 г.

Доставка и монтаж на звукопоглъщащи стенни панели за подобряване на акустичния комфорт в една от залите на къщата музей Панчо Владигеров в гр. София, април 2014

Галерия