Проектиране, изработка и монтаж на звукоизолационни и звукопоглъщащи паравани във Voice Academy, гр. София, Юни 2012г.

Изграждане на демонтируеми звукоизолационни и звукопоглъщащи композитни паравани за прозорци.

Галерия