Акустично третиране на физкултурен салон в езиково училище "Дорис-Тенеди", гр. София, Ноември 2016 г.

Езиково училище „Дорис-Тенеди”

Училище „Дорис-Тенеди“, регистрирано още през 1994 г, се отличава от останалите частни училища в България със своята визия и стратегия и е първото училище, което формира затворен цикъл на образование – от предучилищна възраст до ХII клас с немска и английска езикова гимназия.

Училището разполага със светли и просторни учебни помещения, компютърни кабинети, видеозали, мултимедийна зала, библиотека, закрит плувен басейн, зала за бойни изкуства и фитнес, физкултурен салон и много други. 

Физкултурният салон е в стандартно изпълнение и по време на спортните часове се чуваше осезаемо кънтене (ехо), носещо неприятно усещане на всички в помещението и пречещо на децата да чуят ясно преподавателите си по време на часовете. 

През 2016 година ръководството на „Дорис-Тенеди” потърси решение на проблема, което да даде възможност физкултурния салон да се използва и за организиране на различни мероприятия, празници и концерти. 

За целта на DECIBEL бе възложена задачата да разработи проект за акустично третиране на салона. 

Процесът премина през контролни измервания, изчисление на определена квадратура на акустичните панели и пресмятане на тяхното местоположение. Монтирането на материалите се извърши през уикендите, за да не се смущава учебния процес в училището.

Резултати от изпълнения проект

Ръководството на езиково училище „Дорис-Тенеди” отчита, че след монтажа на панелите кънтенето е намаляло до такава степен, че почти не се забелязва. По-добрата акустика на помещението осигурява спокойствие както на учениците, така и на преподавателите.

Най- значимият резултат след изпълнението на акустичното третиране е, че салонът вече успешно може да се използва освен за провеждане на часовете по физкултура, също и за празници и мероприятия, което беше основната цел, възложена на DECIBEL.

Галерия