Гаранции и условия

Гаранция за ефективност на предписаните шумоизолационни системи

Гаранция за ефективност на шумозилолационните системи се предоставя в случай, че бъде изготвен проект по звукоизолация от инженерния отдел на Децибел AД.

Проекта по шумозолация съдържа:

Измервания на звукови нива генерирани при помещение – източник и преминали при помещение–приемник в настоящо положение.

Изчислителни стойности на очаквано шумопонижаване с определен реверанс, след реализиране на предписана шумоизолационна система.

Измервания на звукови нива генерирани при помещение – източник и преминали при помещение–приемник след реализиране на шумоизолационната система.

Гаранционни срокове за извършени строително-монтажни работи

Минималните гаранционни срокове за извършени строително-монтажни работи са определени от Наредба №2 от 31юли 2003 г. са между 18 и 36 месеца в зависимост извършените строително монтажни работи съгласно Наредба №2 от 31 юли 2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранция на продуктите на Децибел AД

„Децибел“ ООД гарантира качеството на произвежданите и предлагани от нея продукти, в съответствие с изискванията на глава четвърта от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. на МРРБ.

Настоящата гаранция покрива всички дефекти на суровините, материалите и цeлостта на  закупения материал от „Децибел“ ООД, възникнали вследствие на правилна и отговаряща на стандартите експлоатация и съхранение.

Гаранцията не покрива: дефекти, предизвикани от небрежно транспортиране (ако материалът, не е транспортиран от представител на „Децибел AД“), съхраняване, разглобяване, механичнo пренатоварване, неправилно използване; поправки от потребителя или трети лица; експлоатационни дефекти (замърсени от потребителя или трети лица) ; неправилен монтаж на материала( ако не е монтиран от оторизиран монтажник от „Децибел AД“)

 

При представяне на материалите за рекламация, купувачът трябва да представи документи издадени от “Децибел” AД удостоверяващи покупката му.
 
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването и анализиране на трафика. Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК.