Научно-изследователският и развоен отдел на Decibel се ръководи от Д-р. инж. Цветан Недков със защитен дисертационен труд на тема "Разработване на методи и алгоритми за изследване на акустични свойства на материали за облицовка на студиа и концертни зали". Към работата в отдела основен принос има и инж. Александър Киречев, докторант на тема "Методи и алгоритми за изследване на активни и пасивни звукопонижаващи системи и материали за звукоизолация" към ТУ София. При разработката на нови продукти, Decibel успешно си сътрудничи и с катедра физика към УАСГ, катедра Радио и Телекомуникации към ТУ София и катедра Полимерно инженерство към ХТИ София.

Собствените разработки на DECIBEL включват:

- тънкослойна композитна система MUTE SYSTEM с публикувани резултати на международна научна конференция ICEST 2014, проведена в Ниш, Сърбия

- многослойни композитни звукоизолационни панели за стени, публикувана на CEMA 2015

- разработка на индустриални шевронни заглушители, публикувана в международен научен журнал IJETCAS 2015

- моделиране на акустични системи с "метод на крайните елементи", с публикувани резултати на международна конференция ICEST 2016 в София, България

- проектиране и изработка на умалена шумозаглушена камера за тестване на образци в лаборатория по физика в УАСГ, докладвана на научна конференция към УАСГ, София 2014 г.

- eкспериментално и числено изследване на влиянието на еластичен порест материал върху съвпадащата честота на композитна стенна структура, научна публикация към БАН, 2016 г.

- влияние на твърдостта и демпфериращия фактор на порест материал върху генерирания звук на барабан от удара на металния диск и металната плоча, представено на международната научна конференция IcETRAN, Сърбия, 2017 г.

- разработване и реализиране на многослоен тънък звукоизолационен панел за съществуващи стени, представено на международната научна конференция IcETRAN, Сърбия, 2017 г.

- модел на опростено изчисление на характеристиките на звукоизолация с композитна плоча при ударен шум, публикувана в международен научен журнал IJETCAS, 2018 г.

От отдела за разработки, успешно са изследвани и внедрени в производство, следните продукти на Decibel:

- MUTE SYSTEM 20
- MUTE SYSTEM 30
- MUTE SYSTEM 35
- C- MUTE SYSTEM
- F - MUTE SYSTEM
- DECIBEL L - индустриални шевронни шумозаглушители
- Decibel LW - индустриални шевронни шумозаглушители
- ACER - перфорираните акустични панели
- CIRCULO - перфорираните акустични панели
WAVO - перфорираните акустични панели
-  акустичните стенни панели с текстилно и флок покритие
- MUTE SYSTEM 23
- MUTE SYSTEM 33
- MUTE SYSTEM 63
- C - MUTE SYSTEM 23
- C - MUTE SYSTEM 33
- C - MUTE SYSTEM 63
- F - MUTE SYSTEM 23