ПИШЕТЕ НИ
ПИШЕТЕ НИ

Ще се радваме да се свържем с Вас! Изпратете ни съобщение и един от нашите представители ще се свърже с Вас възможно най-скоро.

(Моля, попълнете полетата отбелязани със *.)

Как предпочитате да се свържем с Вас?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
 1. Начало
 2. »
 3. Поверителност

Поверителност

Политика за поверителност

Добре дошли на страницата ни за разяснение относно защитата на личните данни в „ДЕЦИБЕЛ“ АД.

Информационната политика за защита на личните данни обяснява, как събираме и използваме Вашите лични данни и Ви информира за Вашите права за защита на личните данни. „ДЕЦИБЕЛ“ АД (ДЕЦИБЕЛ) актуализира своята информационна политика, за да може да отговори на изискванията на Общия регламент относно защитата на данните, който започна да се прилага от 25.05.2018 г.

За по-лесно четене сме разделили Информационната политика за защита на лични данни на отделни раздели. Може да изберете информацията, която Ви интересува и да прочетете повече. На някои места за улеснение сме предоставили информацията под формата на въпроси и отговори.

Наша цел е да подобряваме нашите услуги и Вашата информираност. С оглед на тази цел, ако имате съвети и предложения, как по-добре да комуникираме с Вас нашата Информационна политика, може да отправяте своите предложения и коментари до office@decibel.bg.

1. За Децибел и нашата Информационна политика за защита на лични данни

ДЕЦИБЕЛ е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 206574235, със седалище и адрес на управление гр. Ботевград, ул. „Индустриална” №1. Информацията за видовете и характеристиките на предоставяните от ДЕЦИБЕЛ услуги и продукти можете да намерите на нашите интернет страници, както и да получите във всеки от офисите на ДЕЦИБЕЛ. Ние целим да гарантираме спазване на неприкосновеността на личността и защита на личните данни на всички потребители.

Тази Информационна политика за защита на личните данни Ви предоставя информация за това, как ДЕЦИБЕЛ обработва лични данни. Това включва лични данни, които ще събираме за Вас, когато използвате нашата интернет страница, телефонната ни централа, когато използвате или сте получател на нашите услуги или продукти, както и информация, която получаваме от други източници.

Личните данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци.

ДЕЦИБЕЛ е администраторът на лични данни, който ще обработва Вашите лични данни. Може да се свържете с нас на адрес: гр. Ботевград, ул. „Индустриална” № 1 или на ел. поща: office@decibel.bg.

2. Лични данни, които обработваме

ДЕЦИБЕЛ обработва различни видове лични данни. Това включва информация, която ни предоставяте и информация, която създаваме, когато предоставяме услуги или стоки на Вас или на други клиенти. За повече подробности относно личните данни, които обработваме, и как тези данни са събрани или получени, вижте по-долу.

 • Данни за контакт

Това включва Вашето име, адрес и друга информация за контакт, като имейл адрес и телефонни номера. 
Ако работите за един от нашите бизнес клиенти, ще запишем името на дружеството, позицията Ви в компанията и фирмения адрес, имейл адрес и телефонни номера.

Тази информация се предоставя от Вас, когато използвате нашата интернет страница или когато се свържете директно с нас или когато използвате или сте получател на услугите или стоките на ДЕЦИБЕЛ.
Също така ще предоставите информация на ДЕЦИБЕЛ, когато попълвате един от нашите формуляри или заявявате услуга от нас он-лайн, като например при подаване на информация за пренасочване за Вашата пратка.

 • Финансова информация

Записи на Вашите плащания и информация за плащане, например данни за плащане с кредитна или дебитна карта.

Вие предоставяте тази информация самостоятелно, когато използвате нашите услуги или ни предоставяте, за да получите плащане.
Също така може да получим информация от трети страни, като например банки, за да се извърши дадено плащане.

 • Клиентски данни за услуги

Записи на продукти и услуги, които сте използвали. Това включва данни за пратки, които сте получили, ако сте клиент с профил или като предоставите своето име и адрес като получател на пратка.

Вие предоставяте голяма част от тази информация сами, когато използвате нашите услуги. Ние също така ще генерираме информация в процеса на предоставяне на нашите услуги.

 • История на адреси

Старият Ви адрес и новият Ви адрес, когато организирате пренасочване.

Вие предоставяте тази информация сами, ако променяте адреса си за доставка. Можем да получим тази информация и ако някой друг, упълномощен от Вас поиска промяна.

 • История на контакти с нас

Това са подробности за всяко запитване, жалба, рекламация или искане, които сте направили до ДЕЦИБЕЛ и може да включва копия от кореспонденция.

Вие ни предоставите тази информация, когато се свързвате с нас, за да направите запитване, жалба, рекламация или искане.

 • Доказателство за доставка/Обратна разписка

Документи за доставка, включително подпис, име и адрес на хората, които подписват или приемат доставка на стоки.

Вие предоставяте тази информация, ако приемате доставка на пратка, включително когато приемате доставка на стока за друго лице, например служител или упълномощено лице.

 • Видеозаписи

Изображения, записани чрез Видеонаблюдение и друго оборудване, използвано за защита на нашите клиенти, служители и собственост.

Ще запишем Вашето изображение, ако посетите място, на което има Видеонаблюдение.

3. Как обработваме Вашите лични данни?

ДЕЦИБЕЛ обработва лични данни за редица различни цели. ДЕЦИБЕЛ ще обработва Вашите лични данни само когато е налице правно основание за това съгласно Закона за защита на личните данни и/или Общия регламент относно защитата на данните, както са посочени в таблицата по-долу (в някои ситуации може да се прилагат повече от едно правно основание). В обобщение, съответните основания са:

а) Съгласие: давате съгласието си да обработваме Вашите данни за конкретна цел.

б) Договор: обработката е необходима за сключване и/или изпълнение на договор с Вас.

в) Правно задължение: обработката е необходима за спазване на закона.

г) Легитимни интереси: обработването е необходимо за защита на легитимните интереси на ДЕЦИБЕЛ или трета страна.

Целите, за които обработваме личните данни и правните основания за това във всеки отделен случай, са:

 • Предоставяне на услуги, когато има сключен договор с Вас.

Договор - трябва да обработим данните Ви, за да Ви предоставим тези услуги в съответствие с този договор.

 • Услуги за клиенти - занимаващи се със запитвания, оплаквания, рекламации или жалби, свързани с нашите продукти

Договор - трябва да обработим данните Ви, за да Ви предоставим тези услуги в съответствие с вече сключен договор.

 • Запитвания относно Вашите права по защита на личните данни.

Легитимен интерес - може да се наложи да обработим данните Ви, за да можем да отговорим на  всяко запитване, жалба или молба, повдигнати от Вас или друго засегнато лице.

 • Маркетинг на нашите собствени продукти и услуги директно на нашите клиенти и потенциални клиенти.

Легитимен интерес и съгласие - имаме легитимен интерес да продаваме нашите продукти и услуги на съществуващи и потенциални клиенти и понякога трябва да обработваме Вашите данни, за да направим това. При някои обстоятелства ще поискаме съгласието Ви да изпратим маркетингови съобщения.

Винаги имате право да се откажете от директния маркетинг и да възразите да обработваме данните за.

 • Подобряване на качеството на услугите ни, предлагани на  интернет страница. Например, използваме информация за посещенията Ви на интернет страницата ни, за да оценим и разберем как различните хора се придвижват в интернет страницата ни и колко време прекарват в определени подстраници.

Легитимен интерес - понякога трябва да обработваме лични данни, за да разберем как използвате нашите услуги, с цел подобряването им.

 • Предотвратяване и разкриване на престъпления - включително използване на видеонаблюдение за защита на нашите клиенти, служители и собственост.В отговор на заявка за достъп до видеонаблюдение от физически лица с оглед техните права за защита на лични данни

Легитимни интереси - понякога трябва да обработваме лични данни, за да защитим правата, собствеността и личната безопасност на нашите служители и клиенти, както и да отговорим на запитвания по прилагане правата на субектите за защита на техните лични данни.

4. С кого споделяме Вашите лични данни?

Вътрешни

Съответните служители на ДЕЦИБЕЛ имат достъп до Вашите данни за целите, посочени по-горе. Например, ако се свържете с нас с въпрос или жалба, информацията Ви ще бъде видяна от съответните служители в екипите ни за обслужване на клиенти. Категориите получатели извън ДЕЦИБЕЛ са изброени по-долу:

Обработващ лични данни

В някои случаи ДЕЦИБЕЛ възлага на Обработващ лични данни да обработи Вашите лични данни за целите на ДЕЦИБЕЛ (когато следва да ползваме външни услуги на финансови контрольори може да възложим обработването на данни за счетоводни и финансови цели; когато използваме подизпълнител за някоя от нашите услуги). Предприели сме мерки, които да гарантират, че всеки обработващ лични данни може да гарантира сигурността на Вашите лични данни.

Избрани трети страни

ДЕЦИБЕЛ може да споделя лични данни с други организации или публични органи при изпълнение на свои законови задължения, например: полицията, правоприлагащите органи и други органи, когато това е необходимо за предотвратяване или разкриване на престъпление или за защита на правата, собствеността или безопасността на гражданите. Понякога с оглед защита на нашите интереси може да разкрием Ваши лични данни на  професионални съветници (напр. адвокати).

Пощенски, транспортни и спедиторски органи

ДЕЦИБЕЛ ще обменя лични данни с пощенските, транспортни и спедиторски органи в страната. Ако получавате наши продукти, ДЕЦИБЕЛ ще предостави данните, необходими за получаване наши продукти от Ваша страна. Тази информация обикновено включва: име и адрес на получателя.

Оповестявания, изисквани от закона или за регулаторни цели

Личните данни могат да бъдат споделяни с регулаторни органи, когато това е необходимо или подходящо за регулаторни цели, като спазване на законовите ни задължения.

5. Прехвърляме ли личните Ви данни в други държави или на международни организации?

Ние не прехвърляме лични данни извън България.

6. Колко време съхраняваме Вашите лични данни?

Политиката на ДЕЦИБЕЛ е да съхранява информация само докато е необходима за целта, или целите, за които я използваме. Ще определим, колко дълго ще запазим различни данни въз основа на следните изисквания:

 • За времето, за което е необходима информацията за целта или целите, за които се използва.
 • Правни и регулаторни изисквания.

7. Какви са моите права?

Ако желаете да упражнявате индивидуалните си права по отношение на личните Ви данни, моля, свържете се с екипа ни за защита на лични данни: office@decibel.bg.

Имате следните права:

Правото на информация

 • ДЕЦИБЕЛ ще Ви предостави "добросъвестна и прозрачна информация за обработването", когато събираме лични данни от Вас (например, когато създавате профил или заявявате онлайн поръчка), както и чрез Информационни политики, като тази.

Право на достъп

 • Имате право на достъп до личните си данни и подробности за начина, по който ги обработваме.

Можете да поискате подробности за личните данни, които ДЕЦИБЕЛ съхранява за Вас, като се свържете с екипа ни за защита на лични данни: office@decibel.bg.

Доказателство за идентификация на лицето е необходимо, за да се защити Вашата информация. Също така искаме лицата да посочат кои лични данни и дейности по обработване се отнасят до искането им), както и вероятните дати на обработването.

Право на коригиране

 • Имате право да поправите лични данни за Вас, ако са неточни или непълни.

ДЕЦИБЕЛ ще гарантира, че личните данни ще бъдат точни и актуални, доколкото е възможно. Въпреки това, ДЕЦИБЕЛ разчита на клиентите, за да се увери, че част от информацията, която има за тях, е точна и актуална. Насърчаваме клиентите да информират ДЕЦИБЕЛ за всякакви промени в информацията им (например чрез актуализиране на данните за профила Ви на интернет страницата ни).

Право на възражение

 • Имате право да възразите срещу използването на лични данни, като например директния маркетинг. Лицата имат също така правото да възразят срещу обработването на лични данни въз основа на легитимни интереси.

Право на изтриване

Имате право да поискате да изтрием или премахнем лични данни от нашите регистри, когато няма основателна причина да продължим да ги обработваме. Когато личните данни все още са необходими за легитимни интереси, няма да е възможно да бъдат изтрити тези данни, поради което някои искания могат да бъдат отхвърлени.

Право на ограничаване на обработването

 • Имате право да "блокирате" обработването на лични данни при ограничени обстоятелства. Това право може да се приложи:
 1. Ако точността на Вашите лични данни трябва да бъде проверена;
 2. Ако правното основание за обработката на личните Ви данни е оспорено и трябва да бъде разгледано от ДЕЦИБЕЛ;
 3. Ако обработката е незаконна, но не искате личните данни да бъдат изтрити;
 4. Ако личните данни вече не се изискват от ДЕЦИБЕЛ, но искате данните да бъдат запазени за целите на правна претенция.

Право на преносимост на данни

 • Това право се отнася само за личните данни, които сте ни предоставили електронно и които използваме въз основа на Вашето съгласие или за сключване на договор с Вас.

Правото на преносимост на данни позволява на физическите лица да използват повторно своите лични данни при различни доставчици на услуги; позволявайки им да преместват или копират данни от една организация в друга, ако изберат.

Вашето право да оттеглите съгласието си

 • Когато обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие, имате право да оттеглите това съгласие.

8. Извършва ли се автоматизирано вземане на решения, включително профилиране?

Автоматизираните решения се определят като решения за лица, които се основават единствено на автоматизираната обработка на данни и които произвеждат правни последици, които засягат значително засегнатите лица.

Ние не използваме автоматизирано вземане на решения. Ние не основаваме своите решения на автоматизираната обработка на Вашите лични данни.

9. Интернет страница и Бисквитки (cookies)

За да работи този интернет страница както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. Повечето големи уебсайтове също използват този метод.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

По какъв начин използваме бисквитките?

ДЕЦИБЕЛ използва стандарнти бисквитки за анализ на потребителското поведение, чрез Google Analitics и Google Tag Manager.

Как да контролирате бисквитките?

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете – за повече информация вижте aboutcookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

Лесно можете да приемете или откажете бисквитките на този сайт, като щракнете върху една от следните връзки в менюто за настройки на бисквитките: Активни / Изключени.

10. Как да се свържете с нас?

Всеки може да се свърже с нас, за да упражни своите права за защита на данните или да направи други свързани с данните запитвания, като ни се обади на телефон: +3598 883 30 30 45; по електронна поща на адрес office@decibel.bg, или по пощата на адрес: гр. Ботевград, ул. „Индустриална” № 1, Лице за контакт: Диана Цоневска

11. Мога ли да се оплача пред надзорен орган и как?

Ако някое физическо лице не е доволно от това как обслужваме заявлението му или вярва, че обработваме неправомерно личните му данни, то може да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни, която е надзорният орган в Република България, отговарящ за прилагане на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 • Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518
 • Приемна - работно време  9:00 - 17:30 ч.
 • Електронна поща: kzld@cpdp.bg
 • Интернет страница: www.cpdp.bg

Промени на Информационната политика за защита на лични данни

Ние ще следим Информационната политика за защита на лични данни и при необходимост в следствие на промяна на целите и средствата за обработване, или при наличие на нови регулаторни изисквания ще публикуваме всички изменения тук. При предоставяне на Информационната политика ще Ви съобщим, кога е актуализирана за последен път.

Всички стари версии ще са достъпни тук.

DECIBEL LTD. - Децибел ООД /офис и шоурум/
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването и анализиране на трафика. Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК.