Референции

През изминалата 2015 г. Децибел ООД извърши акустична обработка на три от нашите конферентни зали. Преди извършване на звуковото третиране в помещенията бяха измерени следните показатели по отношение на времето за реверберация - 0,8 /0,9 / 0,8 сек. След поставянето на акустичните панели измереното времето на реверберация има следните стойности- 0,42/0,5/0,45 сек. Монтирането на звукоизолационните панели значително подобри комфорта при използването на съответните зали. След поставянето на тези панели, нашите зали отговарят на световните изисквания по отношение на звуковите параметри. Благодарим Ви за бързината и качествено на извършената услуга.

 

Иван Розенов, Мениджър

Аудио-Видео отдел, Interoute Bulgaria

С инж. Цветан Недков работим от януари 2014 г. по изработката на акустичен проект за многофункционална зала „Левски", гр. София. До момента фирма Децибел ООД доказва професионализъм и високо качество на изпълнение. Препоръчваме инж. Цветан Недков от Децибел ООД, като сериозен, коректен и надежден партньор, притежаващ възможности да се справи успешно с всички предизвикателства, относно конкретни задачи и решаване на акустични проблеми с гарантирано качество и бързина .

Христо Киров, собственик

"Сити Марк" ООД

С инж. Цветан Недков сме работили в периода от април до септември 2013 г. и нямаме забележки към работата му. Препоръчваме инж. Недков като сериозен, коректен и надежден партньор, притежаващ реални възможности да изпълни конкретни задачи на акустични проблеми.

инж. Валери Дойчинов, управител

"К енд К Инженеринг ООД"