Консултирането и диагностицирането на проблемите с шума, реверберацията и вибрациите са от важно значение за идентифицирането и предписване на ефективни решения.

Инженеринговите консултации по звукоизолация и акустика, които предлагаме са:

Консултация с инженер акустик на място. Целта на тези консултации е, да се снеме информация за местоположението на сградата, характера на конструкцията, особеностите на помещенията, шумовите източници или акустичните дефекти. Когато изходната информация е коректна, решенията, които клиента получава са професионални и адекватни за конкретния проблем. Консултациите с посещение се записват предварително на посочените телефони и се заплащат. Консултациите включват писмено предписание и софтуерни калкулации на постижимите резултати, съпътствани с количествено-стойностна сметка за необходимите материали и труд.

------------------------------------------------------------------------------------

Консултация с инженер акустик в наш офис. Подобно на консултациите на място, те служат за установяване на изходната информация, необходима за предписанието на решение. За провеждане на подобни консултации е необходимо клиентът да разполага с чертежи и снимки на проблемните зони/ помещения/ сгради. Предварителното записване за тези консултации е задължително. Консултациите се таксуват на час.

------------------------------------------------------------------------------------

Персонална консултация по SKYPE. Онлайн консултирането е удобна форма за установяване на контакт и предприемане на действия за разрешаване на проблем свързан със звукоизолацията, акустиката или вибрациите. За провеждане на подобна консултация е необходимо да разполагате с чертежи, които да изпратите, за да се разглеждат успоредно с разговора, снимки и възможност да разясните подробно, какъв е характера на проблема, който сте установили. Онлайн консултациите по SKYPE с инженер акустик се заплащат предварително и се уговарят в зависимост от възможностите за провеждане на сесията и от двете страни. За записване на онлайн консултация, моля свържете се с нас на Т: 0889437847 или contact@decibel.bg

------------------------------------------------------------------------------------

 

Инженерите на ДЕЦИБЕЛ имат различен опит и профилираност. Поради тази причина, цените на консултациите с младши и главни инженери имат различни цени. За повече информация, моля свържете се с нас на:

Т: 0889437847 или contact@decibel.bg

------------------------------------------------------------------------------------