C -Block System - висок клас шумоизолация за таван

1 Стоманобетонова плоча
2 Вибро окачвач PI mini
3 Носеща конструкция
4 Decibel Visto 48
5 Високоплътна плоскост
6 Мембрана Decibel Visco
7 Високоплътна плоскост

C - Block System - шумоизолация за таван

C - Block System е висок клас шумоизолационна система, предназначена за хоризонтални елементи (тавани). В зависимост от степента на шумоизолация, може да бъде изградена с дебелина от 70 до 120 мм. Ключови елементи за ефективността й са плочите от технически полиуретан Decibel Acoustic Foam, със специално проектирана геометрия. Високо-еластичната мембрана Decibel Visco, монтирана между плътните плоскости допълнително увеличава звукоизолацията в целия честотен спектър. Подходяща е за средни и високи нива на шумопонижаване от въздушен шум, като в някои случаи е подходяща и против ударен шум.

Препоръчително е монтажът на тази система да се изпълни от специалист-монтажник на звукоизолационни и акустични системи.

За повече информация относно продукта, моля свържете се с нас на sales@decibel.bg. 

Претеглен индекс на звукоизолация от въздушен шум Rw и от ударен шум Ln,w

Вид на преградния елемент Тегло Rw Rw Ln,w Ln,w
кг./м² без изолация Block-C system без изолация Block-C system
Стоманобетонна плоча 120 мм 281 51 74 83 54
Стоманобетонна плоча 140 мм 328 54 76 80 51
Стоманобетонна плоча 160 мм 375 55 77 79 49
Стоманобетонна плоча 180 мм 422 57 78 77 48

Индекс на звукоизолация

Технически параметри

Дебелина на системата 70 мм - 120 мм
Тегло 24,3 кг./м²
Модул на еластичност на високоплътните плоскости 2,1 Gpa
Съпротивление на въздухопреминаване Decibel Acoustic Foam 12 220 Rayls/m